Direktorius Vytautas Jurėnas

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ IR VEDĖJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Specialybė, turima kvalifikacija

Mokomieji dalykai

Turimos pareigos

1.

Jurėnas Vytautas

Aukštasis

Lietuvos žemės ūkio universitetas- agronomijos bakalauras;

Vytauto Didžiojo universitetas - verslo administravimo magistras;

Šiaulių universitetas-

mokytojo profesinė kvalifikacija;

vadybos mokytojas metodininkas

Ekonomikos ir verslo pagrindai, verslo vadybos pagrindai, verslo vadyba ir rinkodara

Direktorius, III vadybinė kategorija, mokytojas

2.

Jovaišienė Jūratė Aukštasis

Vilniaus universitetas-

matematikas, dėstytojas;

matematikos mokytoja metodininkė

Matematika, verslo teisė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadybinė kategorija, mokytoja

3.

Krasauskienė Nijolė

Aukštasis

Kauno A.Sniečkaus politechnikos institutas-

siuvimo gaminių technologas;

Šiaulių universitetas-

mokytojo profesinė kvalifikacija;

drabužių modeliavimo, kirpimo ir siuvimo mokytojo metodininko kvalifikacija

Profesinė etika ir aptarnavimo kultūra, verslo komunikacija ir etika, darbuotojų sauga ir sveikata, technologijos, žmogaus sauga

Gimnazijos skyriaus vedėja, III vadybinė kategorija,  mokytoja

4.

Čepinskienė Vilma Aukštasis Aleksandro Stulginskio universitetas-
vadybos ir verslo administravimo bakalauras,
mokytojo profesinė kvalifikacija
Ekonomikos ir verslo pagrindai, ūkininkavimo pradmenų modulis Profesinio skyriaus vedėja, mokytoja

5.

Janeliūnienė Janina

Aukštasis

Lietuvos žemės ūkio universitetas-

mokslinis agronomas;

Šiaulių universitetas-

mokytojo profesinė kvalifikacija;

agronominių dalykų profesijos mokytoja metodininkė

Sodininkystė ir daržininkystė, augalininkystės produkcijos laikymas ir realizavimas

Praktinio mokymo vadovė ir atsakinga už suaugusiųjų mokymą, III vadybinė kategorija, mokytoja

6.

Kaniušas Algimantas

Spec. vidurinis

Šiaulių K. Didžiulio politechnikumas-

technikas-elektrikas;

bendrosios elektrotechnikos vyresnysis profesijos mokytojas

Automobilių elektroįranga, suvirinimo technologijos, bendroji elektrotechnika ir suvirinimo įrengimai

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, mokytojas

 

 

 

 

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Specialybė, turima kvalifikacija

Mokomieji dalykai

Turimos pareigos

1.

Adomaitienė Rasa Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas-

biologijos mokytoja;

biologijos vyresnioji mokytoja;

geografijos  vyresnioji mokytoja

Biologija, geografija, botanikos pagrindai Mokytojas, I-gimnazijos klasės vadovas

2.

Arlauskas Arvydas

Aukštasis

Lietuvos žemės ūkio akademija-

mokslinis agronomas;

Šiaulių universitetas-

viešojo administravimo bakalauras;

agronominių dalykų mokytojas metodininkas

Augalininkystė, augalų apsauga,

ekologinio ūkininkavimo pagrindai,

bendroji žemdirbystė, ūkininkavimo pradmenų modulis, įvadas į profesiją

 Mokytojas

3.

Čepinskas Virginijus

Aukštesnysis

Joniškėlio tarybinis ūkis- technikumas-
technikas-mechanikas,
mokytojo profesinė kvalifikacija,
vyresnysis profesijos mokytojas

Kelių eismo taisyklės ir saugus eismas, TR1 kategorijos traktorių vairavimo modulis

Vairavimo instruktorius, mokytojas

4.

Giedraitis Eugenijus Aukštesnysis Joniškėlio  Mičiūrino tarybinis ūkis - technikumas - agronomas. Šiaulių universitetas - mokytojo profesinė kategorija Tikyba Mokytojas

5.

Guobužienė Vaida

Aukštasis

Šiaulių universitetas-
anglų filologijos bakalauras;
Šiaulių universitetas-
mokytojo profesinė kvalifikacija,
anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Užsienio kalba (anglų)

15-Z, 16-G grupės vadovė, mokytoja

6.

Gudonienė Reda

Aukštasis

Šiaulių universitetas-

miškininkystės bakalauras;

Joniškėlio I. Karpio aukštesnioji  ž. ū. mokykla-

buhalteris, mokytojo profesinė kvalifikacija

Floristinis dizainas interjere, kasos operacijos, floristinių darbų technologijos, kasos ir banko operacijų apskaitos modulis

Viešųjų pirkimų organizatorius, 16-K grupės vadovė, mokytoja

7.

Janušonienė Felicija

Aukštasis

Marijampolės žemės ūkio mokykla-
dekoratyvinės gėlininkystės meistrė;
Šiaulių universitetas-
dailės bakalauras ir mokytojo profesinė
kvalifikacija;
dailės mokytoja metodininkė; dailės mokytoja metodininkė, floristikos mokytoja metodininkė

Dailė, teminė floristika, augalų komponavimas, eksterjero floristika, floristinių darbų technologijos, gėlininkystė, spec. piešimas ir spalvotyra

Meninės kūrybos būrelio vadovė, 16-F1M grupės vadovė, mokytoja

8.

Jokubaitis Bronislovas

Aukštesnysis

Vilniaus žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumas- buhalteris;

vyresnysis profesijos mokytojas

Apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitos modulis, mokesčių apskaič. ir deklaravimo modulis

Buhalteris, mokytojas

9.

Jurėniene Edita

Aukštasis

Šiaulių universitetas-
lietuvių filologijos bakalauras, mokytojo profesinė kvalifikacija;
Joniškėlio I.Karpio aukštesnioji žemės ūkio mokykla- namų ūkio ekonomė, buhalterė;
lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja.

Lietuvių kalba, lietuvių k. ir literatūra, estetika, įvadas į profesiją, kalbos kultūra, verslo planavimas, etika, prekių mokslas

Mokytoja,
16-F1M grupės vadovė
 

10.

Kairytė-Ovčarikienė Rita

Aukštasis

Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas-

kūno kultūros dėstytojas;

kūno kultūros vyresnioji mokytoja

 Kūno kultūra, bendroji kūno kultūra

Mokytoja

11.

Kantaravičius Paulius

Aukštasis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas-

matematikos bakalauras;

Šiaulių universitetas- mokytojo profesinė kvalifikacija;

matematikos vyresnysis mokytojas 

Informacinės technologijos, matematika

Interneto svetainės administratorius, mokytojas

12.

Kapišauskaitė Edita

Aukštasis

Panevėžio kolegija-
anglų ir vokiečių kalbų mokytojo profesinė kvalifikacija,
anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Užsienio kalba (anglų)

0,5 etato bibliotekos vedėja, vokiečių k. būrelio vadovė, 16-T grupės vadovė, mokytoja

13.

Keršinskienė Aušra

Aukštesnysis

Joniškėlio I.Karpio aukštesnioji žemės ūkio mokykla- buhalteris;

žemės ūkio technologas (augalininkas), buhalterinės apskaitos vyresnioji profesijos mokytoja

Buhalterinė apskaita, apskaitos informac. sistemos formavimo mod., pajamų ir sąnaudų apskaitos modulis

 L. e. vyr. finansininkė, mokytoja

14.

 Lungis Egidijus Aukštasis Vilniaus pedagoginis universitetas- sporto bakalauras, mokytojo profesinė kvalifikacija, kūno kultūros vyr. mokytojas   Krepšinio ir futbolo, sunkiosios atletikos būrelių vadovas

15.

Lopetkienė Rima Aukštesnysis Panevėžio pedagogikos muzikos mokykla – dainavimo mokytojas, muzikos vadovas, muzikos vyresnioji mokytoja Muzika Bendrabučio auklėtoja, dainavimo ir muzikavimo studijos vadovė, mokytoja

16.

Maldaris Arūnas

Aukštesnysis

Joniškėlio tarybinis ūkis- technikumas, technikas- mechanikas, vyr. profesijos mokytojas

 

Traktorių valdymo meistriškumo tobulinimo būrelio vadovas

17.

Malinskienė Edita

Aukštasis

Joniškėlio aukštesnioji žemės ūkio mokykla-

finansininkas (buhalteris) ekonomistas;

Lietuvos žemės ūkio universitetas-

vadybos ir verslo administravimo bakalauras;

edukologijos magistras;

dalykinės komunikacijos,  

buhalterinės apskaitos ir finansų mokytoja

metodininkė; dokumentų valdymo mokytoja metodininkė

Smulkaus verslo organizavimas, buhalterinės apskaitos pradmenys, profesijos inform. technologijos, verslo korespondencija ir raštvedyba, įvadas į profesiją, apsk. inform. sistemos formavimo mod., ilgalaikio turto dokumentavimo ir registravimo apskaitoje mod., atsargų apskaitos modulis, mokėtinų ir gautinų sumų apsk. mod., apsk. dok. parengimo saugojimui mod., gamyb. išlaidų bei produkcijos savikainos apskaič. mod., mokesčių apskaič. ir deklaravimo mod., įvad. į darbo rinką

 Mokytoja

18.

Mitė Sigitas

Aukštasis

Lietuvos žemės ūkio akademija-

inžinierius- mechanikas;

traktorių ir automobilių mokytojas

metodininkas

Traktoriai ir automobiliai, suvirinimo technologija, mašinų techninė priežiūra, automobiliai, eksploatacinės medžiagos ir serviso įranga, mašinų techninė priežiūra

14-T grupės vadovas, mokytojas

19.

Motuzienė Agnė

Aukštasis

Lietuvos kūno kultūros akademija-

sporto bakalauras ir mokytojas;

sporto magistras,

kūno kultūros vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija

 

Vaiko priežiūros atostogos

20.

Pukevičius Rimantas Aukštasis

Lietuvos veterinarijos  akademija-

zooinžinierius;

Lietuvos žemės ūkio akademija-

edukologijos magistras;

gyvulininkystės mokytojas metodininkas
Zootechnija ir veterinarija, bendroji gyvulininkystė, ūkininkavimo pradmenų mod., įv. rūšių gyvulių auginimo mod., gyvulininkystės produkcijos gamybos ir realizavimo mod., veterinarinės slaugos modulis Kokybės vadybos sistemos administratorius, III vadybinė kategorija, 16-Z grupės vadovas, mokytojas

21.

Raškevičienė Marija Aukštasis

Vilniaus universitetas-

rusų filologijos bakalauras., mokytojo profesinė kvalifikacija
Užsienio kalba (rusų) 0,5 et. neformaliojo švietimo organizatorė, mokytoja

22.

Skaparienė Vitalija

Aukštasis

Šiaulių universitetas-

lietuvių filologijos bakalauras ir mokytojas;

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas-

fizikos mokytoja; Lietuvių  kalbos vyresnioji mokytoja;

fizikos vyresnioji  mokytoja

Lietuvių k. ir literatūra, etika, fizika, chemija

Mokytoja, skaitovų būrelio vadovė, 16-D grupės vadovė

23.

Skinderskis Vidas

Aukštasis

Joniškėlio tarybinis ūkis- technikumas-

technikos-mechanikas;

Vilniaus pedagoginis universitetas-

istorijos bakalauras,

istorijos mokytojas metodininkas

Pilietiškumo pagrindai,
istorija, civilinė sauga, konstrukcinės medž. ir jų apdirbimas, mašinų el. ir tech. matavimai, mašinų taisymas, metalų apdirbimo priemonės ir įranga, medžiagų mokslas

Mokytojas

24.

Šeškienė Vaida

Aukštesnysis

Telšių aukštesnioji taikomosios dailės mokykla-choreografijos mokytoja, kolektyvo vadovė

 

0,5 et. neformaliojo švietimo organizatorius, 0,5 personalo vedėja, 15- A1M grupės vadovė, šokių studijos vadovė, jaunųjų šaulių būrelio vadovė

25.

Šibilskienė Regina

Aukštasis

Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas-

filologas ir lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojas;

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių k. kultūra ir specialybės kalba, lietuvių k. ir literatūra, etika

15-V1Z1, 15-AT grupių vadovė, mokytoja

26.

Širmulevičienė Viltara

Aukštasis

Šiaulių universitetas-

socialinių mokslų (edukologijos) bakalauras ir pradinių klasių mokytojas;

vyresnysis socialinis pedagogas.

Panevėžio konservatorija-

pradinių klasių mokytoja

Etika

0,5 etato bibliotekos vedėja, 0,5 etato soc. pedagogė,
14- G, F, 16-1 grupių vadovė, mokytoja

27.

Varnienė Eugenija

Aukštasis

Kauno A.Sniečkaus politechnikos institutas-

inžinierius statybininkas;

statybos darbų vyresnioji mokytoja

Mūrijimo pagrindai, betonavimo pagrindai, tinkavimo darbų technologija, apmušalų klijavimo darbai

0,75 etato darbų saugos ir civilinės saugos inžinierė, mokytoja

28.

Žyvatkauskas Jonas

Aukštasis

Lietuvos žemės ūkio akademija-

inžinierius- mechanikas;

žemės ūkio mechanizavimo dalykų mokytojas metodininkas

Traktoriai ir automobiliai, žemės ūkio mašinos, savaeigės žemės ūkio mašinos, ūkininkavimo pradmenų mod., TR1 kategorijos traktorių vairav. modulis

Mokytojas