Sveiki, kviečiame pasižvalgyti mokyklos svetainėje

     

 

Europass pažymėjimo priedėlis

 

 

 
 

Europass dokumentų aplankas

Pažymėjimo priedėlis yra vienas iš penkių dokumentų, sudarančių Europass aplanką. Jis sukurtas siekiant, kad bet kuris ES pilietis galėtų pateikti informaciją apie savo sugebėjimus ir kompetenciją visoje ES pripažinta ir aiškia forma.

Europass dokumentų aplanką sudaro:

• Europass gyvenimo aprašymas

• Europass kalbų pasas

• Europass mobilumo dokumentas (tarptautinę patirtį įrodantis dokumentas)

• Europass pažymėjimo priedėlis (dokumentas, paaiškinantis įgytą profesiją)

• Europass diplomo priedėlis (dokumentas, suteikiantis papildomos informacijos apie kvalifikaciją)

Kodėl verta turėti Europass pažymėjimo priedėlį?

Europass pažymėjimo priedėlio savininkui šis dokumentas padeda:

• paprastai ir suprantamai pateikti svarbią informaciją apie savo profesinį pasirengimą

• ieškoti darbo Lietuvoje ir Europoje

• ieškoti papildomo mokymosi galimybių Lietuvoje ir Europoje

Darbdaviui arba mokymo institucijos vadovui šis dokumentas leidžia:

• aiškiai įvertinti asmens įgytas profesines žinias ir kompetenciją

• įvertinti asmens tinkamumą imtis tam tikro darbo

• įvertinti asmens tinkamumą pradėti aukštesnio lygmens mokymo programą

Kas yra Europass pažymėjimo priedėlis?

Tai specialus dokumentas žmonėms, kurie yra baigę įvairių tipų profesinio rengimo mokyklas arba papildomo profesinio ugdymo kursus ir turi atitinkamą išsilavinimą. Europass pažymėjimo priedėlyje detaliai aprašomi mokymosi metu asmens įgyti profesiniai įgūdžiai.

Kam reikalingas Europass pažymėjimo priedėlis?

Šiame dokumente pateikiama papildoma informacija apie asmens profesines žinias ir kompetenciją. Todėl Europass pažymėjimo priedėlis leidžia išsamiai pristatyti savo profesinius sugebėjimus.

Kuo naudingas Europass pažymėjimo priedėlis?

Šis dokumentas yra oficialiai patvirtintas Lietuvoje ir visose kitose Europos Sąjungos šalyse. Dokumente pateikiama detali informacija apie:

• profesiją, kurią žmogus įgijo mokydamasis

• konkrečius darbus, kuriuos asmuo gali atlikti pagal savo specialybę

• asmens turimo pažymėjimo lygmuo pagal nacionalinę arba tarptautinę klasifikaciją

• aukštesnis mokymosi lygmuo, kuriame asmuo gali tęsti mokslus

• nacionalinės arba regioninės institucijos, pripažįstančios asmens įgytą pažymėjimą

• asmens žinių vertinimo skalė

• teorinio ir praktinio mokymo trukmė

Kas gali gauti Europass pažymėjimo priedėlį?

Šį dokumentą gali turėti bet kuris Lietuvos pilietis, baigęs profesinio mokymo programą ir turintis tai liudijantį pažymėjimą.

Kiek kainuoja Europass pažymėjimo priedėlis?

Nieko, išskyrus laiką, skirtą Europass pažymėjimo priedėliui rasti internete ir atsispausdinti.

Kur gauti Europass pažymėjimo priedėlį?

Europass pažymėjimo priedėlį galima rasti ir atsispausdinti internete LR Švietimo ir mokslo ministerijos Atviroje informavimo ir konsultavimo orientavimo sistemoje (AIKOS): http://www.aikos.smm.lt

 

 

  Į viršų  
     
 

2013 ©